Rondobis
PUCKWEJHEROWORUMIAGDYNIAKOŚCIERZYNA Znajdź nas na Facebooku Instagram YouTube
wybrana lokalizacja:

Skutery 14 lat

Kategoria B1 16 lat

Motocykle

Kategoria B, B+E

Kategoria CED

Kierowcy zawodowi

Kategoria T

Kurs instruktora

Kierowcy zawodowi


KWALIFIKACJE - OKRESÓWKI - ADR
 
                                                 

1) Kwalifikacja wstępna 

Dotyczy Osób które uzyskały uprawnienia po 10.09.2008 roku w przypadku kategorii D
 
Dotyczy Osób które uzyskały uprawnienia po 10.09.2009 roku w przypadku kategorii C


Rodzaj świadectwa kwalifikacji wstępnej uzależniony jest od wieku:
  • C,CE - mając ukończone 18 lat 
  • D - mając ukończone 21 lat 
CENA KURSU: 4200zł.
w tym:
- pierwszy egzamin w cenie kursu, który odbywa się w naszych oddziałach: PUCK-WEJHEROWO-RUMIA-GDYNIA-KOŚCIERZYNA


SZKOLENIE ZAKOŃCZONE EGZAMINEM PRZED KOMISJĄ POWOŁANĄ PRZEZ WOJEWODĘ.
 
2) Kwalifikacja wstępna przyspieszona 
 
Dotyczy Osób które uzyskaly uprawnienia po 10.09.2008 roku w przypadku kategorii D
 
Dotyczy Osób które uzyskaly uprawnienia po 10.09.2009 roku w przypadku kategorii C

Rodzaj  świadectwa kwalifikcji wstępnej przyspieszonej uzależniony jest od wieku:
  • C,CE - mając ukończone 21 lat
  • D - mając ukończone 23 lata
CENA KURSU: 2600zł.
w tym:

- pierwszy egzamin w cenie kursu, który odbywa się w naszych oddziałach: PUCK-WEJHEROWO-RUMIA-GDYNIA-KOŚCIERZYNA

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE EGZAMINEM PRZED KOMISJĄ POWOŁANĄ PRZEZ WOJEWODĘ.


3) Kwalifikacja wstepna uzupelniajaca 
 

Dotyczy Osób które uzyskaly uprawnienia po 10.09.2008 roku w przypadku kategorii D
 
Dotyczy Osób które uzyskaly uprawnienia po 10.09.2009 roku w przypadku kategorii C


CENA KURSU: 1500zł.
w tym:

- pierwszy egzamin w cenie kursu, który odbywa się w naszych oddziałach: PUCK-WEJHEROWO-RUMIA-GDYNIA-KOŚCIERZYNA

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE EGZAMINEM PRZED KOMISJĄ POWOŁANĄ PRZEZ WOJEWODĘ.
 
 
4) Kwalifikacja wstępna uzupelniajaca przyspieszona 
 
Dotyczy Osób które uzyskały uprawnienia po 10.09.2008 roku w przypadku kategorii D
 
Dotyczy Osób które uzyskały uprawnienia po 10.09.2009 roku w przypadku kategorii C


CENA KURSU: 650zł.
w tym:

- pierwszy egzamin w cenie kursu, który odbywa się w naszych oddziałach: PUCK-WEJHEROWO-RUMIA-GDYNIA-KOŚCIERZYNA

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE EGZAMINEM PRZED KOMISJĄ POWOŁANĄ PRZEZ WOJEWODĘ.


SZKOLENIA OKRESOWE

Szkolenie teoretyczne organizowane w formie cyklu zajec prowadzonych jako wyklady, lub jako cwiczenia pod nadzorem trenera przy uzyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagajacego proces szkolenia - BEZ EGZAMINU.

CENA KURSU: 450zł.
*Dla  Firm koszt szkolen ustalany jest indywidualnie.W bloku programowym   D1 lub D1+E lub D lub D+E musza przejsc szkolenie okresowe w terminach:
 
Osoby które uzyskaly uprawnienia kat. D1, D, D1+E lub D+E
(patrz rubryka 10 na rewersie prawa jazdy)
Termin przejscia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy
(uzyskanie wpisu w rubryce 11 prawa jazdy)
do 31 Grudnia 1980 do 10 Września 2009
od 1 Stycznia 1981 do 31 Grudnia 1990 do 10 Września 2010
od 1 Stycznia 1991 do 31 Grudnia 2000 do 10 Września 2011
od 1 Stycznia 2001 do 31 Grudnia 2005 do 10 Września 2012
od 1 Stycznia 2006 do 31 Grudnia 2008 do 10 Września 2013


W bloku programowym   C1 lub C1+E lub C lub C+E musza przejsc szkolenie okresowe w terminach:
 
Osoby, które uzyskaly uprawnienia kat C1, C, C1E, lub CE
(patrz rubryka 10 na rewersie prawa jazdy)
Termin przejscia szkolenia okresowego i wymiany prawo jazdy
(uzyskanie wpisu w rubryce 11 prawa jazdy)
do 31 Grudnia 1980 do 10 Września 2010
od 1 Stycznia 1981 do 31 Grudnia 1995 do 10 Września 2011
od 1 Stycznia 1996 do 31 Grudnia 2000 do 10 Września 2012
od 1 Stycznia 2001 do 31 Grudnia 2005 do 10 Września 2013
od 1 Stycznia 2006 do 10 Września 2009 do 10 Września 2014


Warto wiedzieć

Kierowcy wykonujacy przewóz drogowy

Art.39a.1. Przedsiebiorca lub inny podmiot wykonujacy przewóz drogowy moze zatrudnic kierowce, jezeli osoba ta:

 
1) ukonczyla:

a) 18 lat - w przypadku kierowcy prowadzacego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

       - C lub C+E, o ile uzyskal on odpowiednia kwalifikacje wstepna,

       - C1 lub C1+E, o ile uzyskal on odpowiednia kwalifikacje wstepna przyspieszona, 

b)  21 lat - w przypadku kierowcy prowadzacego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

        - C lub C+E, o ile uzyskal on odpowiednia kwalifikacje wstepna przyspieszona,

        - D lub D+E, o ile uzyskal on odpowiednia kwalifikacje wstepna,

        - D1 lub D1+E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskal  kwalifikacje wstepna przyspieszona,

c)  23 lata - w przypadku kierowcy prowadzacego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

     D lub D+E, o ile uzyskal on odpowiednia kwalifikacje wstepna przyspieszona;",


2) posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii

3) nie ma przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

4) nie ma przeciwwskazan psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

5) uzyskala kwalifikacje wstepna;

6) ukonczyla szkolenie okresowe.

2. Wymaganie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy kierowcy wykonujacego przewoz drogowy rzeczy pojazdem samochodowym lub zespolem pojazdów o dopuszczalnej masie calkowitej przekraczajacej 3,5 t i nieprzekraczajacej 7,5 t.


3.Wymagan dotyczacych wieku oraz kwalifikacji wstepnej i szkolenia okresowego , nie stosuje sie do kierowcy pojazdu:

 
1) do kierowania którego wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B lub B+E;

2) którego konstrukcja ogranicza predkosc do 45 km/h;

3) wykorzystywanego przez sily zbrojne;

4) obrony cywilnej, jednostek ochrony przeciwpozarowej lub jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczenstwa lub porzadku publicznego;

5) poddawanego testom drogowym do celów rozwoju technicznego przez producentów, jednostki badawczo-rozwojowe lub szkoly wyzsze;

6) odbywajacego przejazd bez osób lub ladunku:

    a) w celu dokonania jego naprawy lub konserwacji,

    b) z miejsca zakupu lub odbioru;

7) uzywanego w sytuacjach zagrozenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych;

8) wykorzystywanego do:

    a) nauki jazdy osób ubiegajacych sie o prawo jazdy,

    b) szkolenia osób posiadajacych prawo jazdy,

    c) przeprowadzania panstwowego egzaminu osób ubiegajacych sie o prawo jazdy;

9) wykorzystywanego do uzytku osobistego w przewozie drogowym osób lub rzeczy;

10) wykorzystywanego do przewozu materialów lub urzadzen niezbednych kierowcy do jego pracy, pod warunkiem ze prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajeciem.KURS ADR

Glównym celem szkolenia jest zapoznanie kierowcy z zagrozeniami wystepujacymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych,  przekazanie podstawowych informacji niezbednych dla zminimalizowania prawdopodobienstwa powstania wypadku jak i ograniczenia skutków wypadku oraz wiadomosci koniecznych dla zachowania bezpieczenstwa wlasnego i osób trzecich.

Szczególy znajduja sie w cenniku
* Cena obejmuje egzamin państwowy


Kurs podstawowy

Czas trwania kursu 18 godzin
Kurs konczy sie egzaminem w osrodku szkolenia przeprowadzonym przez dwuosobowa komisje egzaminacyjna powolana przez Marszalka Województwa 
Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach

Czas trwania kursu 13 godzin
Kurs konczy sie egzaminem w osrodku szkolenia przeprowadzonym przez dwuosobowa komisje powolana przez Marszalka Województwa 
Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1.

Czas trwania kursu 8 godzin
Kurs konczy sie egzaminem przeprowadzonym w osrodku szkolenia przez dwuosobowa komisje powolana przez Marszalka Województwa
 
Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7

Czas trwania kursu 8 godzin
Kurs konczy sie egzaminem przeprowadzonym w osrodku szkolenia przez dwuosobowa komisja egzaminacyja powolana przez Marszalka Województwa 
 
DODAJ OPINIĘ NA TROJMIASTO.PL ŚREDNIA OCENA: 5,9
NAJLEPSZA SZKOŁA JAZDY W POMORSKIM WEDŁUG
Aktualności

Na skróty
Testy on-line
Sprawdź swoją wiedzę on-line!
testy on-line
Odbiór prawa jazdy
Sprawdź czy Twoje prawo jazdy jest już gotowe do odbioru
sprawdź!
Social media
Śledź nas na Facebooku i instagramie
facebookinstagram
Filmy
Zobacz nasze filmy w serwisie youtube
youtube
Opinie
Poprzedni slajd Następny slajd
Certyfikaty
Poprzedni slajd Następny slajd
Kontakt
Rumia ul. Dąbrowskiego 6d
Biuro czynne od poniedziałku do piątku
od 9:00 do 17:00 oraz w sobotę od 9:00 do 13:00

Tel. 58 671 46 56
Kom. 509 017 120

e-mail: rumia@rondobis.pl

Puck ul. Hallera 2
Biuro czynne od poniedziałku do piątku
od 9:00 do 17:00 oraz w sobotę od 9:00 do 13:00

Tel. 58 572 11 99
Kom. 508 424 610

e-mail: puck@rondobis.pl

Gdynia ul. Kilińskiego 14a/3
Biuro czynne od poniedziałku do piątku
od 9:00 do 17:00 oraz w sobotę od 9:00 do 13:00

Tel. 58 624 42 88
Kom. 690 399 118

e-mail: gdynia@rondobis.pl

Wejherowo ul. Rzeźnicka 12F
Biuro czynne od poniedziałku do piątku
od 9:00 do 17:00 oraz w sobotę od 9:00 do 13:00

Tel. 58 672 39 65
Kom. 797 351 536

e-mail: wejherowo@rondobis.pl

Kościerzyna ul. Długa 27
Biuro czynne od poniedziałku do piątku
od 9:00 do 17:00 oraz w sobotę od 9:00 do 13:00

Tel. 58 681 74 81
Kom. 518 064 558

e-mail: koscierzyna@rondobis.pl

Konto: 48 1020 1912 0000 9202 0010 4174
PKO BP O/Wejherowo
NIP 588-123-40-76

Kontakt z właścicielami:
e-mail: michal@rondobis.pl
e-mail: w.wysocka@rondobis.pl
PUCK RUMIA GDYNIA WEJHEROWO KOŚCIERZYNA
Rumia ul. Dąbrowskiego 6d
Biuro czynne od poniedziałku do piątku
od 9:00 do 17:00 oraz w sobotę od 9:00 do 13:00

Tel. 58 671 46 56
Kom. 509 017 120

e-mail: rumia@rondobis.pl

Nr gg: 12367702

Puck ul. Hallera 2
Biuro czynne od poniedziałku do piątku
od 9:00 do 17:00 oraz w sobotę od 9:00 do 13:00

Tel. 58 572 11 99
Kom. 508 424 610

e-mail: puck@rondobis.pl

Nr gg: 12367702

Gdynia ul. Kilińskiego 14a/3 (naprzeciwko Gimnazjum nr 1)
Biuro czynne od poniedziałku do piątku
od 9:00 do 17:00 oraz w sobotę od 9:00 do 13:00

Tel. 58 624 42 88
Kom. 690 399 118

e-mail: gdynia@rondobis.pl

Nr gg: 53897440

Wejherowo ul. Rzeźnicka 12F
Biuro czynne od poniedziałku do piątku
od 9:00 do 17:00 oraz w sobotę od 9:00 do 13:00

Tel. 58 672 39 65
Kom. 797 351 536

e-mail: wejherowo@rondobis.pl

Nr gg: 59876396

Kościerzyna ul. Długa 27
Biuro czynne od poniedziałku do piątku
od 9:00 do 17:00 oraz w sobotę od 9:00 do 13:00

Tel. 58 681 74 81
Kom. 518 064 558

e-mail: koscierzyna@rondobis.pl

Nr gg: 58577014

Konto: 48 1020 1912 0000 9202 0010 4174
PKO BP O/Wejherowo
NIP 588-123-40-76

Kontakt z właścicielami:
e-mail: w.wysocka@rondobis.pl